กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

กลุ่ม

การซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ลงวันที่ 31/พค/2561

การซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ลงวันที่ 31/พค/2561
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 28783 ครั้ง