กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
พศ. 2559 ปี พศ.2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี พศ.2557

สรุปผลการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

สรุปผลการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOSX ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1321 ครั้ง