กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ ไตรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม

CBDRM

กลุ่ม

CBDRM ที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2560

ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5306 ครั้ง