กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ผลการดำเนินงาน

KA32

กลุ่ม

รายงานการปฏิบัติภารกิจของอากาศยาน KA32 (วันที่ 26 มีนาคม 2566)

วันที่ 26 มีนาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการเตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอดอากาศยานชั่วคราวกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจ แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายปฏิบัติการ) และทีมปฏิบัติการบิน KA32-03 ขึ้นสำรวจพื้นที่เกิดไฟป่า ตรวจสอบควบคุม เพื่อมิให้มีการลุกไหม้ของไฟป่าในพื้นที่ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รวมถึง บริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเข้าร่วมประชุมกับศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดพะเยา ณ มณฑลทหารบกที่ 34
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1885 ครั้ง