กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ผลการดำเนินงาน

KA32

กลุ่ม

รายงานการปฏิบัติภารกิจของอากาศยาน KA32 (วันที่ 2 เมษายน 2566)

วันที่ 2 เมษายน 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจ ของอากาศยาน KA32 ทำการสนับสนุนควบคุมไฟป่าพิกัดเป้าหมาย 31NAA6602100000 ประเภทพื้นที่ ในพื้นที่ภูเขาสูง เข้าถึงได้ยาก เขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแหล่งน้ำ OWJ +CH8 ชื่อแหล่งน้ำปางยาง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ เวลา 13.30 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 8 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ ในการดับไฟป่า จำนวน 24,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 15.30 ใช้เวลาในการปฏิบัติการทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง โดยใช้อากาศยาน KA32-01
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 11317 ครั้ง