กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

หนังสือสั่งการ

ประจำปี 2562

กลุ่ม
การมอบหมายให้ อปพร. ร่วมปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
การมอบหมายให้ อปพร. ร่วมปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 43464 ครั้ง