กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่ม
ซักซ้อมแนวทางการจัดประชุมชี้แจงนโยบาย เนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลด :
25452.jpg ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 209 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 12060 ครั้ง