กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2565

กลุ่ม
สาร เนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565
ดาวน์โหลด :
สารวัน อปพร. ประจำปี 2565.jpg ( 0.71 MB ) ( ดาวน์โหลด 340 ครั้ง)
สารวัน อปพร. ประจำปี 2565.pdf ( 0.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 562 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15223 ครั้ง