กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข้อมูล

กลุ่ม
เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ศูนย์ ปภ เขต 1-18จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 34047 ครั้ง