กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2565

กลุ่ม
ผลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี งบประมาณ 2565 ระดับประเทศ
ดาวน์โหลด :
แจ้งผลการประกวด อปท..pdf ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 60 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16106 ครั้ง