กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ประมวลภาพกิจกรรม

ส่วนยุทธศาสตร์ สส.

กลุ่ม
27/11/2563
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การประกวด อปท ด้านการจัดการสาธารณภัย
ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี
0 รูปภาพ
412 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6421 ครั้ง