กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
โครงการและผลการดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนสิงหาคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนเมษายน 2654
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
ข้อมูลความรู้
ความหมาย ความเป็นมา มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง http://fb.com/thaiusar
ปฏิทินกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา