กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี พศ.2558

22/6/2559
รายงานผลการปฎิบัติงานของชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2559