กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2560

1 2 3
22/1/2561
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
22/1/2561
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560
29/9/2560
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนสิงหาคม 2560
29/8/2560
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
1 2 3