กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2561

1 2 3
17/6/2562
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนธันวาคม 2561 - เมษายน 2562
10/1/2562
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ert ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
26/10/2561
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนกันยายน 2561
27/9/2561
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนสิงหาคม 2561
1 2 3