กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2562

1 2
29/1/2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ERT ประจำเดือนธันวาคม 2562
10/1/2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ERT ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
25/12/2562
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนตุลาคม 2562
12/11/2562
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนกันยายน 2562
1 2