กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2563

1 2 3
1/2/2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
2/12/2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ERT ประจำเดือนตุลาคม 2563
3/11/2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ERT ประจำเดือนกันยายน 2563
8/10/2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ERT ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563
1 2 3