กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัย กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2564

1 2
1/10/2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนสิงหาคม 2564
10/9/2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
11/8/2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนมิถุนายน 2564
2/7/2564
รายงานผลการปฏิบัติงานของ ERT ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
1 2