กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

นโยบายเพิ่ม อปพร.

สรุปผลการดำเนินงานเพิ่มจำนวน อปพร. (แยกศูนย์ฯ เขต)

กลุ่ม
สรุปผลการดำเนินงานเพิ่มจำนวน อปพร. (แยกศูนย์ฯ เขต) ข้อมูล ณ ประจำปี 2560
สรุปผลการดำเนินงานเพิ่มจำนวน อปพร. (แยกศูนย์ฯ เขต) ข้อมูล ณ ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด :
สรุปผลการดำเนินงานเพิ่มจำนวน อปพร. (แยกศูนย์ฯ เขต) ข้อมูล ณ ประจำปี 2558
ดาวน์โหลด :
สรุปผลการดำเนินงานเพิ่มจำนวน อปพร. (แยกศูนย์ฯ เขต) ข้อมูล ณ ประจำปี 2557
ดาวน์โหลด :
ณ วันที่ 30 เมษายน) 57 ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 99 ครั้ง)
(ณ วันที่ 31 มีนาคม) 57 ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 142 ครั้ง)
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์) 57 ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
(ณ วันที่ 31มกราคม) 57 ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 88 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงานเพิ่มจำนวน อปพร. (แยกศูนย์ฯ เขต) ข้อมูล ณ ประจำปี 2556
ดาวน์โหลด :
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 56 ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 155 ครั้ง)
(ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 56) ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 94 ครั้ง)
(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 56) ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)
(ณ วันที่ 30 กันยายน 56) ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
(ณ วันที่ 31 สิงหาคม 56) ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 80 ครั้ง)
(ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 56) ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 72 ครั้ง)
(ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 56) ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 73 ครั้ง)
(ณ วันที่ 30 เมษายน 56) ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 56) ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 56) ( 0.22 MB ) ( ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)
(ณ วันที่ 31 มกราคม 56) ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2832 ครั้ง