กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ ไตรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

เกี่ยวกับเรา

"การบรรเทาความเดือนร้อนนั้นมีความสำคัญมาก แม้จะเป็นเพียงบรรเทา
ไม่ใช่ขจัดโดยสิ้นเชิง แต่สำคัญมากทีผู้ประสบภัยธรรมชาติย่อมมีความรู้สึกมีกำลังใจในการสู้ชีวิต
ถ้าหากได้รับการช่วยเหลือด้วยไมตรี จากผู้อืนทีไม่ประสบภัย" พระบรมราโชวาท พระราชทาน
แด่คณะกรรมการจัดงานสุรสีห์รำลึก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 21 มีนาคม 2522 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3220 ครั้ง