กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

CBDRM

ศูนย์เตรียมพร้อม

กลุ่ม
28/4/2566
สรุปพื้นที่ดำเนินการโครงการศูนย์เตรียมพร้อมตั้งแต่ปี 2561-2565 ที่ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยชุมชน/หมู่บ้าน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14125 ครั้ง