กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม

CBDRM

กลุ่ม
22/5/2563
ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4229 ครั้ง