กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 763 ครั้ง