กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

อากาศยานปีกหมุน ฮ.ปภ. 32

ผลการดำเนินงาน

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
28/11/2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบก ในการสนับสนุนภารกิจของอากาศยาน KA32 ในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีอากาศยาน KA32-04 กำลังพล ทบ. 5 นาย ปภ. จำนวน 10 นาย ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบอากาศยาน และเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การช่วยชีวิต ณ สนามบินชะเอียน ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
28/11/2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบก ในการสนับสนุนภารกิจของอากาศยาน KA32 ในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีอากาศยาน KA32-04 กำลังพล ทบ. 5 นาย ปภ. จำนวน 10 นาย ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบอากาศยาน และเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การช่วยชีวิต ณ สนามบินชะเอียน ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
28/11/2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบก ในการสนับสนุนภารกิจของอากาศยาน KA32 ในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีอากาศยาน KA32-04 กำลังพล ทบ. 5 นาย ปภ. จำนวน 10 นาย ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบอากาศ และเตรียมความพร้อม ณ สนามบินชะเอียน ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
28/11/2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบก ในการสนับสนุนภารกิจของอากาศยาน KA32 ในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีอากาศยาน KA32-04 กำลังพล ทบ. 5 นาย ปภ. จำนวน 10 นาย ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบอากาศ และเตรียมความพร้อม ณ สนามบินชะเอียน ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6838 ครั้ง