กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ผลการดำเนินงาน

KA32

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
30/3/2566
วันที่ 29 มีนาคม2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบกภายใต้ ศูนย์บัญชาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจ ของอากาศยาน KA32 ทำการ สนับสนุนควบคุมไฟป่า พิกัดเป้าหมาย 47o510258 ประเภทพื้นที่ ในพื้นที่ภูเขาสูง เข้าถึงได้ยาก เขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแหล่งน้ำ 47QNB0007700746 ชื่อแหล่งน้ำ เขื่อนแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ เวลา 14.00 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 6 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ ในการดับไฟป่า จำนวน 18,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 15.30 น. ใช้เวลาในการปฏิบัติการทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที
30/3/2566
วันที่ 28 มีนาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการเตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอดอากาศยานชั่วคราว กองพลทหารราบที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจ แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งวันนี้ทำการ เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการร้องขอทำการขึ้นบิน ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
29/3/2566
วันที่ 27 มีนาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการสนับสนุนควบคุมไฟป่า พิกัดเป้าหมาย 470510258 ประเภทพื้นที่ในพื้นที่ภูเขาสูง เข้าถึงได้ยาก เขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ตำบลหนองแหยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดแหล่งน้ำ 470511936 ชื่อแหล่งน้ำเขื่อนแม่กวง ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มปฏิบัติภารกิจ เวลา 13.00 น. ทิ้งน้ำดับไฟป่าครั้งละ 3,000 ลิตร จำนวน 9 ครั้ง รวมปริมาณน้ำที่ใช้ ในการดับไฟป่า จำนวน 27,000 ลิตร เสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 14.20 น. ใช้เวลาในการปฏิบัติการทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 25 นาที โดยใช้อากาศยาน KA32-01
28/3/2566
วันที่ 26 มีนาคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กองทัพบก ภายใต้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายภารกิจของอากาศยาน KA32 ทำการเตรียมอุปกรณ์กู้ภัย และการเตรียมความพร้อมของอากาศยาน ณ ลานจอดอากาศยานชั่วคราวกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจ แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เข้าถึงยาก พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝ่ายปฏิบัติการ) และทีมปฏิบัติการบิน KA32-03 ขึ้นสำรวจพื้นที่เกิดไฟป่า ตรวจสอบควบคุม เพื่อมิให้มีการลุกไหม้ของไฟป่าในพื้นที่ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รวมถึง บริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเข้าร่วมประชุมกับศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดพะเยา ณ มณฑลทหารบกที่ 34
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 770 ครั้ง