กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ ไตรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

CBDRM

ข้อมูล CBDRM

กลุ่ม
CBDRM ที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ดาวน์โหลด :
dpmrc18.xls ( 0.55 MB ) ( ดาวน์โหลด 816 ครั้ง)
dpmrc17.xls ( 0.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 393 ครั้ง)
dpmrc16.xls ( 0.58 MB ) ( ดาวน์โหลด 302 ครั้ง)
dpmrc15.xls ( 1.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 234 ครั้ง)
dpmrc14.xls ( 0.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 157 ครั้ง)
dpmrc13.xls ( 0.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 186 ครั้ง)
dpmrc12.xls ( 0.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 200 ครั้ง)
dpmrc11.xls ( 1.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 178 ครั้ง)
dpmrc10.xls ( 1.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 173 ครั้ง)
dpmrc9.xls ( 1.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 186 ครั้ง)
dpmrc8.xls ( 0.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 172 ครั้ง)
dpmrc7.xls ( 0.82 MB ) ( ดาวน์โหลด 164 ครั้ง)
dpmrc6.xls ( 0.92 MB ) ( ดาวน์โหลด 178 ครั้ง)
dpmrc5.xls ( 0.88 MB ) ( ดาวน์โหลด 194 ครั้ง)
dpmrc4.xls ( 0.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 177 ครั้ง)
dpmrc3.xls ( 0.82 MB ) ( ดาวน์โหลด 160 ครั้ง)
dpmrc2.xls ( 0.60 MB ) ( ดาวน์โหลด 174 ครั้ง)
dpmrc1.xls ( 0.91 MB ) ( ดาวน์โหลด 198 ครั้ง)
CBDRM ทุกประเภทภัย
ดาวน์โหลด :
ข้อมูลการดำเนินCBDRM เขต 12.xls ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 166 ครั้ง)
ข้อมูลการดำเนินCBDRM เขต 11.xls ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 150 ครั้ง)
ข้อมูลการดำเนินCBDRM เขต 10.xls ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 128 ครั้ง)
ข้อมูลการดำเนินCBDRM เขต 9.xls ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 185 ครั้ง)
ข้อมูลการดำเนินCBDRM เขต 8.xls ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 134 ครั้ง)
ข้อมูลการดำเนินCBDRM เขต 7.xls ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 110 ครั้ง)
ข้อมูลการดำเนินCBDRM เขต 6.xls ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 132 ครั้ง)
ข้อมูลการดำเนินCBDRM เขต 5.xls ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 135 ครั้ง)
ข้อมูลการดำเนินCBDRM เขต 4.xls ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 194 ครั้ง)
ข้อมูลการดำเนินCBDRM เขต 3.xls ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 121 ครั้ง)
ข้อมูลการดำเนินCBDRM เขต 2.xls ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 145 ครั้ง)
ข้อมูลการดำเนินCBDRM เขต 1.xls ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 174 ครั้ง)
คู่มือ CBDRM ปี 2557
ดาวน์โหลด :
คู่มือ CBDRM ปี 57.doc ( 18.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2853 ครั้ง