กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

2565

กลุ่ม
สาร เนื่องในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565
ดาวน์โหลด :
สารวัน อปพร. ประจำปี 2565.jpg ( 0.71 MB ) ( ดาวน์โหลด 317 ครั้ง)
สารวัน อปพร. ประจำปี 2565.pdf ( 0.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 523 ครั้ง)
ประกาศมูลนิธิ อปพร.
ผลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี งบประมาณ 2564 ระดับประเทศจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14702 ครั้ง