กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์/หลักสูตร

โครงการผู้ปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบ 32 หลักสูตร Air Rescue

กลุ่ม
รับสมัคร "หลักสูตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยาน (Air Rescue)"
ดาวน์โหลด :
โครงการ Air rescue 66.pdf ( 1.38 MB ) ( ดาวน์โหลด 200 ครั้ง)
ตารางสอน Air Rescue 66.pdf ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 117 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การรับสมัคร.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 216 ครั้ง)
ใบสมัคร.pdf ( 0.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 136 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20011 ครั้ง