กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

ข้อมูล

กลุ่ม
การประกวด อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566
ศูนย์์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด :
ใบแสดงความเห็นประกอบ.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 636 ครั้ง)
การตรวจสอบฐานข้อมูล E-volunteer
ดาวน์โหลด :
เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 ศูนย์ ปภ เขต 1-18
การประกวด อปท.ดีเด่น ประจำปี 2565


1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 34714 ครั้ง