กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ ไตรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ส่วนกิจการอาสาสมัคร

กลุ่ม
การประกวด อปท.ดีเด่น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด :
เรียน ศูนย์ ปภ.เขต ( 0.87 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565
แนวทางการประกวด อปท. ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. และหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร. พ.ศ. 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก อปท.ดีเด่นประจำปี 2564
ดาวน์โหลด :
20210407165722743.pdf ( 1.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 74 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1223 ครั้ง