กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ ไตรศักดิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

ส่วนกิจการอาสาสมัคร

กลุ่ม
แนวทางการประกวด อปท. ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. และหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร. พ.ศ. 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก อปท.ดีเด่นประจำปี 2564
ดาวน์โหลด :
20210407165722743.pdf ( 1.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)
โครงการประกวด อปท. ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับศูนย์ ปภ. เขต
ดาวน์โหลด :
https://www.disaster.go.th/th/news/dispatch/7/21621/1/detail ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 832 ครั้ง