กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย

หนังสือสั่งการ

การประกวด อปท. ดีเด่น ปี 2566

กลุ่ม
ผลการประกวด อปท. ดีเด่นด้านการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 เเละการเเข่งขันทักษะกู้ภัยของ อปท. รอบพิเศษ
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด :
เรียน ผอ.ศูนย์.ปภ.เขต 1-18.pdf ( 0.25 MB ) ( ดาวน์โหลด 133 ครั้ง)
6. ใบสมัคร.docx ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 68 ครั้ง)
1. หนังสือถึง จังหวัด.pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 141 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10653 ครั้ง